Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Organizacja

1. Przedszkole czynne jest 10,5 godziny dziennie - od 6.30 do 17.00.
Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ
prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola, z uwzględnieniem
potrzeb środowiska, zgodnie z projektem organizacyjnym.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ
prowadzący, zatwierdzane są w arkuszu organizacji pracy
przedszkola na dany rok szkolny.
3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) 8 doskonale wyposażonych sal przedszkolnych
b) salę do zajęć ruchowych
c) salę do zajęć dodatkowych
d) szatnię dla dzieci starszych i młodszych
e) nowocześnie wyposażoną kuchnię
f) pomieszczenia socjalne
4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z 4 placów zabaw (dwa dla dzieci 3-4 letnich, dwa dla 5-6 latków) wyposażonych w odpowiednie urządzenia, dostosowane do wieku i możliwości ruchowych dzieci
5. Świadczenia przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie
(od 8.00 do 13.00) w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są realizowane bezpłatnie.

Pracę przedszkola reguluje statut oraz obowiązujące w przedszkolu Regulaminy i Procedury.