Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Organizacja

1. Przedszkole czynne jest 10,5 godziny dziennie - od 6.30 do 17.00.
Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ
prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola, z uwzględnieniem
potrzeb środowiska, zgodnie z projektem organizacyjnym.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ
prowadzący, zatwierdzane są w arkuszu organizacji pracy
przedszkola na dany rok szkolny.
3. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) 8 doskonale wyposażonych sal przedszkolnych
b) salę do zajęć ruchowych
c) salę do zajęć dodatkowych
d) szatnię dla dzieci starszych i młodszych
e) nowocześnie wyposażoną kuchnię
f) pomieszczenia socjalne
4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z 4 placów zabaw (dwa dla dzieci 3-4 letnich, dwa dla 5-6 latków) wyposażonych w odpowiednie urządzenia, dostosowane do wieku i możliwości ruchowych dzieci
5. Świadczenia przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie
(od 8.00 do 13.00) w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są realizowane bezpłatnie.

Pracę przedszkola reguluje statut oraz obowiązujące w przedszkolu Regulaminy i Procedury.