Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata korzystają ze strony dla kandydata:

http://www.skierniewice.przedszkola.vnabor.pl

Korzystając z systemu informatycznego należy poruszać się krok po kroku, zwracając szczególną uwagę na komunikaty systemu i pola oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go:

 •    wydrukować w jednym egzemplarzu,
 •    zweryfikować poprawność wprowadzonych danych,
 •    dołączyć wymagane dokumenty i/lub oświadczenia,
 •    podpisać,
 •    dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

Liczba miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca w Przedszkolu Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach:

 • 8 miejsc dla dzieci do grupy łączonej 5,6 letniej z rocznika 2017, 2016

Terminy rekrutacji uzupełniającej: 

 • 13 - 17 czerwca 2022 r. do godz. 17.00 - składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 20 - 24 czerwca 2022 r. do godz. 13.00- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 24 czerwca 2022 r., godz. 15.00 - podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 30 czerwca 2022 r., godz. 10.00 - podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie odwoławcze:

 • wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 • sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 5 dni od wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
 • wniesienie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
 • rozpatrzenie przez dyrektora odwołania - 7 dni od dnia otrzymania odwołania

Zasady naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2022/2023, prowadzonego z wykorzystaniem systemu informatycznego


Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 9.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 20 stycznia 2022  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli

Uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/65/2017 i  wXXXV/26/2017 sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli

Zarządzenie nr 16/2022 dyrektora przedszkola w sprawie rekrutacji uzupełniającej dzieci do Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach na rok szkolny 2022/2023 .docx

Zarządzenie Nr 14/2022 dyrektora przedszkola w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach na rok szkolny 2022/2023